புதிய அறிவிப்பு : NA
புதிய அறிவிப்பு : NA
Cart 0
Yardley London English Rose Perfumed Talc / யார்ட்லி ரோஸ்
Octopal Delivery அக்டோபல் பட்டுவாடா

Yardley London English Rose Perfumed Talc / யார்ட்லி ரோஸ்

Regular price Rs. 127.00 Rs. 0.00 Unit price per
வரி மற்றும் பட்டுவாடா கட்டணம் உள்ளடங்கும்.
Complete your bathing experience with the silky smooth goodness of the English London Rose Perfumed Talc. It is made of natural ingredients that leave you with fresh velvety soft and delicately scented all day long. So what are you waiting for? Buy the product online at the best rate, right here!