புதிய அறிவிப்பு : NA
புதிய அறிவிப்பு : NA
Cart 0
Cardamom  / Yellakai  / ஏலக்காய்
OCTOPAL

Cardamom / Yellakai / ஏலக்காய்

Regular price Rs. 10.00 Rs. 0.00 Unit price per
வரி மற்றும் பட்டுவாடா கட்டணம் உள்ளடங்கும்.
  • Antioxidant and Diuretic Properties May Lower Blood Pressure. ...
  • May Contain Cancer-Fighting Compounds. ...
  • May Protect from Chronic Diseases Thanks to Anti-Inflammatory Effects. ...
  • May Help with Digestive Problems, Including Ulcers. ...
  • May Treat Bad Breath and Prevent Cavities. ...
  • May Have Antibacterial Effects and Treat Infections.