புதிய அறிவிப்பு : NA
புதிய அறிவிப்பு : NA
Cart 0
Yogurt / Tayir / தயிர்
OCTOPAL

Yogurt / Tayir / தயிர்

Regular price Rs. 11.50 Rs. 0.00 Unit price per
வரி மற்றும் பட்டுவாடா கட்டணம் உள்ளடங்கும்.
  • Good for bones. A bowl of yogurt is said to have 300 grams of calcium. ...
  • Aids weight loss. ...
  • Faster workout recovery. ...
  • Controls blood pressure. ...
  • Builds immunity. ...
  • Prevents yeast infections. ...
  • Yogurt may not be for everyone.